Historie

Historie

Vores

LEDERLISTEN har været aktiv under skiftende navne igennem de seneste 25 år, men fandt sin endelige form i 2016.

 

Listen har haft næstformandsposten i IDA og har udvirket en række succesfulde tiltag, der har trukket i den rigtige retning:

IDA Lederforum, IDA Ledelse, Karriere og Kompetence, IDA Selvstændig og IDA Mentorordning.

 

Arbejdet er aktuelt, fordi der er en stigende andel af IDA-medlemmer, der har berøring med ledelse i hverdagen.

 

LEDERLISTEN består af erfarne ildsjæle, der alle selv er ledere.

 

Listen har mange års erfaring fra en række udvalg og netværk i IDA, ligesom dens medlemmer har igangsat vedvarende aktiviteter for ledere.

 

LEDERLISTEN tilstræber en bred repræsentation kønsmæssigt, aldersmæssigt og geografisk.

 

IDA er Ingeniørforeningen i Danmark. Det er en interesse organisation og fagforening for over 130.000 naturvidenskabeligt interesserede og engagerede medlemmer. Alle med en IT, Cand. Scient eller Ingeniørmæssig uddannelse er velkomne!

 

LEDERLISTEN er en valgliste i IDA med pladser i Repræsentantskabet samt i Hovedbestyrelsen. LEDERLISTEN er et interessenetværk for medlemmer, der har lederansvar som en del af jobbet.

Lederlisten

IDA-valg 2022

Følg med

Twitter Lederlisten valg IDA 2019
Facebook Lederlisten valg IDA 2019
Linkedin Lederlisten valg IDA 2019

Kontakt os

Email: info@lederlisten.dk

Lederlisten © 2018. Privacy Policy