LEDERLISTENs kandidat som IDAs formand


LEDERLISTENs 2019-kandidat til valg af IDAs formand, var

Ulla Röttger


Civilingeniør, Elektronik,Stærk- og Svagstrøm

Bestyrelsesmedlem LEDERLISTEN


Mobil: 24257099

E-mail: ullarottger@gmail.com

LEDERLISTEN anbefalede at Ulla Röttger blev valgt som formand for IDA, fordi hun rummede alle de gode egenskaber og kompetencer, der skal til for at stå i spidsen for vores forening, der er i hastig vækst. 


Ulla Röttger er en teknologisk ildsjæl.


  • Har været topleder i en energi- og miljøvirksomhed i 16 år.

  • Har mere end 12 års erfaring med interessevaretagelse som leder i brancheorganisation.

  • Har været ansvarlig for udviklingsprojekter og anlæg af kraftværker, senest projekt til 4 mia. kr.

  • Har bestyrelseserfaring i forskellige typer selskaber lige fra aktieselskaber til fonde.

  • Er medlem af og formand for en række offentlige råd og nævn indenfor energi, miljø og klima, erhvervsudvikling og F&U.  

  • Er vant til at arbejde med og for politikere og kommunikere i pressen.

  • Mange års erfaring med kommunikation i pressen.


Ulla er en ildsjæl, der også lægger vægt på at arbejde på tværs af fagligheder og gerne ud fra utraditionelle og “skæve” synspunkter.


Hvorfor jeg stiller op?

Jeg vil arbejde for at gøre en forskel.
IDA har stor betydning for medlemmerne og spiller en væsentlig rolle i samfundet.


Jeg vil gerne bruge mine kompetencer, erfaringer og netværk i IDA regi, fordi jeg derved kan gøre en forskel.


Som formand ser jeg at det er min opgave, at varetage alle grupperingers interesser og tegne hele foreningen ind- og udadtil.


Jeg vil arbejde for, at alle beslutninger i IDAs politiske organer er baseret på en konstruktiv dialog, hvor medlemmernes forskellige synspunkter er kommet frem og drøftet seriøst.


Hvorfor IDAs repræsentantskab skal stemme på mig?

Jeg vil styrke IDA, som en forening, der bliver ved med at udvikle sig.


Det betyder også, at vi skal kunne tiltrække og fastholde de nyuddannede og unge, da de er vigtige i udformningen af fremtidens forening.


Den såkaldte 4. Industrielle revolution åbner for masser af muligheder og udfordringer for organisationer, virksomheder og samfund. Her har IDAs medlemmer særlige forudsætninger og pligt til at bidrage til samfundet.


Teknik og naturvidenskab er vores krumtap og med udgangspunkt i det, skal vi blive bedre ledere, skabe bedre arbejdspladser og støtte og inspirere hinanden fagligt.


IDA bør være meget mere synlig i samfundsdebatten, fordi teknologiudviklingen betyder så meget. Vi skal i langt højere grad end hidtil bruge vores viden til at kvalificere debatten.


Og så brænder jeg for, at der kommer flere kvinder i bestyrelser, topledelse, professorater, mellemledelser mv.

Lederlisten

IDA-valg 2022

Kontakt os

Email: info@lederlisten.dk

Følg med

Twitter Lederlisten IDA valg 2019
Facebook Lederlisten IDA valg 2019
Linkedin Lederlisten IDA valg 2019

Lederlisten © 2018. Privacy Policy